OZV - o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Otmarov

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2021 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška obce Otmarova č. 1/99 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Nařízení obce č. 1/2015 - Tržní řád

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti