OZV č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otmarov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích poplatky 3/2012

OZV č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č.2/2005 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Otmarov

Nařízení obce č. 1/2015 - Tržní řád

publikační systém: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti