OZV - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Otmarov

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2021 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Nařízení obce Otmarov, kterým se vydává

©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti