OZV č. 1/2021

Regulace hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otmarov

Obecně závazná vyhláška obce Otmarova č. 1/99 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Nařízení obce č. 1/2015 - Tržní řád

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti