Program rozvoje obce Otmarov na období 2022 - 2027

Vážení spoluobčané,

základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obci, názoru občanů a diskuse pracovní skupiny formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v polovině roku 2021 na období let 2022–2027. Dokument byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov 18.11.2021.

VG

Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti