Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název 
  Obec Otmarov
   
 2. Důvod a způsob založení 
  Obec Otmarov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 
   
 3. Organizační struktura 
  Popis organizační struktury povinného subjektu. 
   
 4. Kontaktní spojení 
   
 5. Případné platby můžete poukázat 
  KB Brno-venkov
  číslo účtu: 123 27 641 / 0100 
   
 6. IČ 
  00488259
   
 7. DIČ 
  CZ 00488259 obec není plátce DPH
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. 
   
 9. Žádosti o informace 
  Žádosti o informace se podávají na OÚ Otmarov:
  1. osobně na OÚ v úřední hodiny (Pondělí 16,30-18,00 a Středa 17,00-20,00 hod) nebo po předchozí domluvě i v jiném termínu,
  2. písemně na adrese OÚ Otmarov, Otmarov č.56, 664 57 Měnín,
  3. telefonicky na tel. č. 547 229 360
  4. elektronicky na adrese: podatelna@otmarov.cz
    
 10. Příjem žádostí a dalších podání 
  Žádosti a další podání lze učinit:
  1. osobně na OÚ v úřední hodiny (Pondělí 16,30-18,00 a Středa 17,00-20,00 hod)  písemně na adrese OÚ Otmarov, Otmarov č.56, 664 57 Měnín,
  2. telefonicky na tel. čísle 547 229 360
  3. elektronicky na adrese podatelna@otmarov.cz (v případě elektronického podání - pokud má být žádost podkladem pro rozhodnutí, je nutno ji elektronicky podepsat) 
    
 11. Opravné prostředky 
  Opravné prostředky proti opatření OÚ Otmarov se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. v případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na OÚ Otmarov.
   
 12. Formuláře 
  Formuláře pro kontakty s úřady ČR jsou k dispozici na adrese: www.form.cz.
  Formuláře pro kontakt s OÚ Otmarov obdržíte přímo na OÚ Otmarov, případně je možno požádat telefonicky eventuelně elektronicky o zaslání formuláře. 
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). 
  Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací). 
   
 14. Nejdůležitější předpisy 
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. 
  Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy. 
   
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací 
  Sazebník úhrad za poskytování informací. 
   
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. 
  Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů. 
   
 17. Seznam organizací 
  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti