Povinně zveřejňované informace

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 1. Oficiální název
  Obec Otmarov

 2. Důvod a způsob založení
  Obec Otmarov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 

 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.

 4. Kontaktní spojení
  Přehled kontaktních spojení.

 5. Případné platby lze poukázat
  KB Brno-venkov
  číslo účtu: 12327641/0100

 6. IČO
  00488259

 7. DIČ
  CZ 00488259 obec není plátce DPH

 8. Dokumenty

 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace se podávají na OÚ Otmarov:
 • osobně na OÚ v úřední hodiny (pondělí 8.00-12.00, 16.30-18.00 a středa 8.00-12.00, 16.30-18.00) nebo po předchozí domluvě i v jiném termínu,
 • písemně na adrese OÚ Otmarov, Otmarov č.56, 664 57 Měnín,
 • telefonicky na tel. č. 547 229 360,
 • elektronicky na adrese: podatelna@otmarov.cz.
 1. Příjem žádostí a dalšich podání
  Žádosti a další podání lze učinit:
   
  • osobně na OÚ v úřední hodiny (pondělí 8.00-12.00, 16.30-18.00 a středa 8.00-12.00, 16.30-18.00),  
  • písemně na adrese OÚ Otmarov, Otmarov č. 56, 664 57 Měnín,
  • telefonicky na tel. čísle 547 229 360,
  • elektronicky na adrese podatelna@otmarov.cz (v případě elektronického podání – pokud má být žádost podkladem pro rozhodnutí, je nutno ji elektronicky podepsat). 
 2. Předpisy

 3. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 4. Licenční smlouvy
  Vzor licenční smlouvy

 5. Výroční zpráva (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
  Výroční zprávy včetně příloh

 6. Kamerový systém provozovaný na území obce Otmarov
  Prostory sběrných míst jsou nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem se záznamem a přístup k záznamům mají pouze zaměstnanci obecního úřadu.

Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti