Zápis č. 16 (103 KiB)
Zápis č. 14 (107 KiB)

Usnesení 12www.otmarov.cz/resources/upload/data/124_usn_12.PDF

Zápis č. 8 ze dne 21.12.2011

    Obec Otmarov Zápis č. 29                                                                                   Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 13.9.2010 Zápis č. 29 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce…

  Zápis č. 28 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 28.06.2010 v Otmarově   Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Václav Gregorovič   Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou tito usnášeníschopní.   Účast…

  Usnesení č. 28  přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 28.06.2010   Zastupitelstvo obce schvaluje:   Program jednání Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání Ukončení smlouvy na odvoz odpadů v obci s firmou AVE CZ Uzavření spolupráce s firmou KTS…

Zápis č. 27 z VZ ZO ze dne 17.5.2010

  Usnesení č. 26   přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010   Zastupitelstvo obce schvaluje:     Rozpočtové opatření č. 11 Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření bez omezení do konce mandátu Zajištění požární ochrany obce …

  Zápis č. 26 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 22. 02. 2010 v Otmarově  Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič – omluven služba Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou…

  Usnesení č. 25   přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 21.12.2009     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program veřejného zasedání Pronájem části Hasičského domu Rozpočtové opatření č. 08 / 2009 Rozpočtové opatření č. 09 / 2009 …

  Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 21.12.2009 v Otmarově   Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič – omluven služba Vzhledem k počtu Zastupitelů obce jsou…

    Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 26. 10. 2009 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič – omluven služba Vzhledem k počtu…

  Usnesení č. 24  přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 26.10.2009     Zastupitelstvo obce schvaluje : Program veřejného zasedání Rozpočtové opatření č. 07 / 2009 Rozhodnutí a podmínky poskytnutí dotace Czech Point Žádost o dotaci na rok 2010 …

Usnesení č. 23 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 31.08.2009   Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program jednání Rozpočtové opatření č. 6 Výběr firmy Czech Point – p. Miroslava Všetičku Projekt „Jižní Morava – Království Komety“ …

  Zápis č.23 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 31.8.2009 v Otmarově    Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian,Fatima Klimešová, Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík omluveni : Václav Gregorovič, Rudolf Konečný  Účast občanů je dána podpisy na prezenční…

  Zápis č.22 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 27.07.2009 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík omluveni : Václav Gregorovič – služba Fatima Klimešová - rodinné důvody   Účast…

  Usnesení č. 22 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 27.07.2009     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009 Změnu obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v bodě rozmezí zákazu spalování – nově…

  Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 25. 05. 2009 v Otmarově   Účast Zastupitelů obce: přítomni: Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová, Václav Gregorovič ( dostavil se v čase 18,40, do té doby byl omluven –…

  Usnesení č. 21 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 25.5.2009     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Závěrečný účet za rok 2008 a to bez výhrad Firmu Durit na provedení stavby chodníku Lega - zastávka IDS Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje…

  Usnesení z VZ ZO č. 20 přijaté na VZ ZO 16.3.2009   Zastupitelstvo obce schvaluje : Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou LEGA-INOX s.r.o. v předloženém znění. Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 141/4 na provizorní vjezd, v předloženém…

      Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 23. 02. 2009 v Otmarově Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Pavel Minařík, Rostislav Bednář omluveni pracovními důvody jsou p. Václav Gregorovič ( služba…

  Usnesení č. 19 z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 27.02.2009 v Otmarově.   Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program jednání Rozpočtové opatření č. 1 / 2009 Provizorní vyřešení k zamezení znečišťování místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do 30.05.2009 …

  Zápis č. 18 ze Zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22.12.2008.   Program : 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2009 2) Smlouva s VAS, a.s. 3) Žádost firmy LEGA-INOX, týkající se vypouštění dešťových vod 4) Rozpočtové opatření č. 7 a 8 / 2008 5) Uzavření Smlouvy na svoz a likvidaci odpadů pro rok…

  Usnesení ZO č. 18 přijaté na VZ ZO Otmarov 22.12.2008    Zastupitelstvo obce schvaluje :    1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce 2) Rozpočet obce pro rok 2009 3)Uzavření smlouvy pro odvoz odpadů se stávající firmou AVE, a.s 4)         - Vytvoření „plánu financování obnovy vodovodů…

  Zápis č.17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 27.10.2008 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Vítězslav Hrdý ,Fatima Klimešová , Pavel Minařík, omluveni pracovními důvody jsou p. Václav Gregorovič a Rostislav Bednář. Účast…

  Usnesení ZO č. 17 přijaté na VZ ZO Otmarov 27.10.2008     Zastupitelstvo obce schvaluje :     1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce 2) Rozpočtové opatření č. 6 3) Návrh rozpočtu pro rok 2009 4)Vyjádření k výstavbě skladovací haly v areálu firmy LEGA-INOX 5) Pověření starosty…

  Zápis č.16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 01. 09. 2008 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič   Účast občanů je dána podpisy na prezenční…

  Usnesení ZO č. 16 přijaté na VZ ZO 01.09.2008     Zastupitelstvo obce schvaluje :     1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce 2)Rozpočtové opatření č. 4 a 5       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:     Informaci starosty obce o dokončení a uvedení do provozu…

    Obec Otmarov Zápis č.15 Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 10.7..2008                                                               Zápis č.15  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 10.07.2008…

        Obec Otmarov Usnesení č. 15 Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 10.7..2008     Usnesení ZO č. 15 přijaté na VZ ZO 10.7.2008     Zastupitelstvo obce schvaluje :     1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce 2)Rozpočtové opatření č.…

  Zápis č.14 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 26.05.2008 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič   Účast občanů je dána podpisy na prezenční…

  Usnesení z VZ ZO č. 14 přijaté na VZ ZO 26.05.2008     Zastupitelstvo obce schvaluje :   1. Program jednání 14. veřejného zasedání ZO. 2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007 3. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007 4.Uzavírání smluv obce s občany o zřízení věcného břemene…

  Usnesení ZO č. 6 přijaté na VZ ZO 09.07.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program jednání na VZ ZO dne 09.07.2007 Zřízení úvěru u KB, a.s. Příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rajhrad ve výši 500,- Kč Realizaci opatření k omezení rychlosti na místní…

  Usnesení ZO č. 7 přijaté na VZ ZO 20.08.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Rozpočtové opatření č. 4 Náhradu škody na smrku p. Stanislava Motala, způsobenou při budování kanalizace ve výši 3 560,- Kč a to s ohledem na finanční situaci obce      3. Schvaluje v souladu…

  Usnesení ZO č. 8 přijaté na VZ ZO 17.09.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program jednání ZO Rozpočtové opatření č. 5 Zřízení úvěru u KB, a.s. ve výši 2 380 000,- Kč Souhlas se zástavou obecního majetku v návaznosti na dotaci JMK a v souvislosti se zřízením…

  Usnesení ZO č. 9 přijaté na VZ ZO 29.10.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program jednání ZO Rozpočtové opatření č. 6 Ustavení inventarizační komise Rozpočtový výhled pro roky 2008-2017 5) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice 6) Zadání…

  Usnesení ZO č. 10 přijaté na VZ ZO 30.11.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje : 1) Program 10.VZ ZO Otmarov 2) Zavedení místních vyhlášek 3) Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou AVE, CZ 4) Rozpočet DSO Cezava pro rok 2008   Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1) Návrh smlouvy s firmou VAS na provozování…

  Usnesení ZO č. 11 přijaté na VZ ZO 10.12.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Smlouvu na provozování kanalizace s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno Rozpočet obce Otmarov pro rok 2008 …

  Usnesení z VZ ZO č. 12 přijaté na VZ ZO 25.01.2008     Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. Program jednání 12. veřejného zasedání ZO. 2. Rozpočtové opatření č. 8 3. Návrh firmy Mátl&Bulla na výstavbu 2 RD na parcele 261/4. 4. Zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníků podél stoky A 2…

  Usnesení ZO č. 3 přijaté na VZ ZO 22.01.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   1. Program jednání 2. Rozpočet pro rok 2007 3. Dodatek ke smlouvě 24/2006/1 Smlouvu s fy SYNETIX pro rok 2007 Smlouvu o dílo 255 807 Otmarov-kanalizace/kanalizační přípojky Smlouvu o dílo 256 407…

  Usnesení ZO č. 4 přijaté na VZ ZO 19.03.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   1. Program jednání 2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2007 3. Žádosti o kácení stromů : 3.1. Fy Lega 3.2. P. Melová Soňa 3.3. P. Kiršová Marie [ č.p. 10 ] 4. Úpravu Směrnice č.7 o cestovních náhradách 5. Zřízení…

  Usnesení z veřejné schůze ZO č.2 konané 11.12.2006:   Zastupitelstvo obce schvaluje:   1 Program jednání 2 Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007. Ustavení výboru finančního ve složení: předseda Minařík Pavel, členové Bednář Rostislav, Koláček Josef Ustavení výboru…

  Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 Měnín     Usnesení ZO č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 17.11.2006   Zastupitelstvo obce schvaluje :   Program ustavujícího zasedání V souladu s § 84, odst.1, písm. 1) Zákona o obcích: Volbu starosty :…

  Usnesení ZO č. 5 přijaté na VZ ZO 14.05.2007     Zastupitelstvo obce schvaluje :   Rozpočtové opatření č.2 Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad Smlouvu s JMP č.j. 192 / 2007 ze dne 23.04.2007 – přeložka plynu před Obecním úřadem Seznámení s podáním žádosti…

  Zasedání Zastupitelstva obce č.2 konané 11.12.2006   Přítomni : Florian Jan, Konečný Rudolf, Hrdý Vítězslav, Šabacký Petr, Minařík Pavel, Gregorovič Václav, Bednář Rostislav Zapisovatel : Bednář Rostislav Ověřovatelé zápisu : Kordík Miroslav, Klimešová Fatima Program 1 Ustavení finančního…

  Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 29.10.2007 v Otmarově   Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Petr Šabacký , Pavel Minařík omluven : Václav Gregorovič [noční služba] Vzhledem k účasti 6-ti Zastupitelů…

  Zápis č.10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 30.11.2007 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Petr Šabacký , Václav Gregorovič, Pavel Minařík. omluveni : Rostislav Bednář [zaměstnání]   Účast občanů je dána…

  Zápis č.11 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 10.12.2007 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný, Rostislav Bednář, Václav Gregorovič, Vítězslav Hrdý, Pavel Minařík   Vzhledem k účasti Zastupitelů obce jsou tito…

  Zasedání Zastupitelstva obce č.3 konané 22.01.2007   Přítomni : Florian Jan, Konečný Rudolf, Hrdý Vítězslav, Šabacký Petr, Minařík Pavel, Gregorovič Václav, Bednář Rostislav Zapisovatel : Konečný Rudolf Ověřovatelé zápisu : Doležal František, Koláček Josef   Program…

  ZÁPIS č.1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 17.11.2006   Přítomni: 1. nově zvolené 7 členné zastupitelstvo obce – Bednář Rostislav, Hrdý Vítězslav, Florian Jan, Gregorovič Václav, Šabacký Petr,Konečný Rudolf, Minařík Pavel 2. občané - dle prezenční listiny     Program: 1.…

  Zápis č.4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 19.03.2007 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík omluveni :Petr Šabacký [ŘD], Václav Gregorovič [služba] Zapisovatel : Rudolf…

  Zápis č.5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 14.05.2007 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Petr Šabacký , Václav Gregorovič   Zapisovatel : Rudolf Konečný   Ověřovatelé…

  Zápis č.6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 09.07.2007 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Petr Šabacký , Václav Gregorovič   Vzhledem ke 100% účasti Zastupitelů je…

  Zápis č.7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 20.08.2007 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Rostislav Bednář, Petr Šabacký , omluveni : Václav Gregorovič [služba], Pavel Minařík [nemoc]   Zapisovatel : Rudolf…

  Zápis č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 25. 01. 2008 v Otmarově   Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík. omluveni : Václav Gregorovič&   Účast občanů je dána podpisy…

  Zápis č.13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 31.03.2008 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík, Václav Gregorovič   Účast občanů je dána podpisy na prezenční…

  Usnesení z VZ ZO č. 13 přijaté na VZ ZO 31.03.2008     Zastupitelstvo obce schvaluje :   1. Program jednání 13. veřejného zasedání ZO. 2. Obecní vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci…

      Zápis č.12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 25. 01. 2008 v Otmarově     Účast Zastupitelů obce : přítomni : Jan Florian, Rudolf Konečný,Vítězslav Hrdý, Fatima Klimešová , Rostislav Bednář, Pavel Minařík. omluveni : Václav Gregorovič&   Účast občanů je…

                 Obec Otmarov                                                       Zápis č. 8     Otmarov 56, 664 57 Měnín                                      z veřejného zasedání ZO  …

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti