Obec


Otmarov, malá vesnička s velkým SRDCEM.

Otmarov je nejmenší a nejmladší obcí mikroregionu Cezava. Rozkládá se na rovině, 188 m n. m. Je obklopena mírně svažitým terénem, který se zvedá jen do výšky 205 m n. m., katastrální výměra činí 125 ha. Žije zde 270 obyvatel v 96 domech, přičemž v současnosti probíhá další rozsáhlá výstavba.

Obec byla založena v roce 1783 asi v kilometrové vzdálenosti od osady Dunajovice, která zanikla patrně v 15. století následkem požáru a následného moru. Na památku zaniklé obce a na přání císaře Josefa II. založil v roce 1783 opat rajhradského kláštera Otmar Konrád novou obec. Prvními osadníky byli většinou Němci ze severovýchodních Čech. Celá oblast je intenzivně zemědělsky využívaná pro své velmi příznivé půdní poměry a teplé podnebí chudé na srážky. Hlavním vodním tokem je Dunávka.

Dominantou obce je kaple sv. Otmara, kterou v průběhu roku 1883 na památku 100 let založení obce postavili občané. Dalšími památkami jsou kříž z roku 1865, pomník padlých v 1. světové válce z roku 1920, pomník k 220. výročí založení obce z roku 2003, postavený na místě starého dřevěného kříže, přineseného z Opatova prvními osadníky.

Ke kulturním akcím patří listopadové Otmarovské hody, Hasičský ples, Dětský maškarní ples, Dětský den a turnaj seniorů v házené, fotbalový Otmar Cup. Z areálu zemědělského družstva vznikla firma LEGA-INOX s.r.o., později Stappert Česká Republika, dnes zdejší největší provozovna.

V obci je travnaté víceúčelové hřiště, tenisový kurt a oblast klidu jako vhodné prostředí pro odpočinek. Mírně zvlněný terén a nízké srážky jsou vhodné pro nenáročnou rodinnou cykloturistiku, zdatnějším turistům doporučujeme dálkovou cyklotrasu EURO-VELO – Jantarovou stezku, již křižuje dálková cyklotrasa Jihlava–Český Těšín, která obcí prochází.

Skromná tvárnost krajinného reliéfu je vyvážena historickými skvosty – nedalekou Mohylou míru a Rajhradským benediktýnským klášterem. Přidá-li se k nim ještě obvyklá a příslovečná pohostinnost se skvělým jihomoravským vínem, co více si přát. Obec je snadno dostupná brněnskou integrovanou dopravou.

Datum zveřejnění:
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti