Informace k výlukám linky 509 a 514

Z důvodu rekonstrukce mostu mezi Otmarovem a Rajhradicemi dojde  k uzpůsobení vazby mezi linkami 509 a 514. Přestup mezi těmito linkami bude probíhat v Blučině. Samotná linka 509 bude protažena až do Židlochovic a po návaznosti v Blučině bude zajišťovat obsluhu Měnína a Otmarova. V Otmarově se bude autobus otáčet v prostoru před hasičskou zbrojnicí a linka bude dále pokračovat na Telnici, Sokolnice a Brno.

Po dobu rekonstrukce Pitrova mostu v Rajhradě nebude linka 514 zajíždět do centra Rajhradu, ale bude vedena po upravené trase. Výchozí bude z Blučiny, kde naváže na linku 509, pojede po běžné trase přes Opatovice do Rajhradic, odkud budou vybrané spoje zajíždět ke klášteru v Rajhradě, a poté bude pokračovat přes Rebešovice na Chrlice a Brno. Návaznosti v Rajhradě na vlaky tak nebudou realizovány, vůbec sem linka nebude zajíždět, naopak kvůli vlakové výluce Brno – Chrlice bude z Chrlic nasměrována až do centra města Brna.

 

Přiložené výlukové řády jsou zpracovány do 30.8.2024. Od 31.8.2024 bude následovat nová fáze výluky zohledňující znovuzprovoznění železniční trati mezi Brnem a Chrlicemi.

Více informací na  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - IDS JMK - informace o výlukách

V případě zájmu si můžete nové jízdní řády vyzvednout u vchodu na OÚ v Otmarově, kde budou vytištěny a připraveny pro občany zdarma.

Schéma linek (418 KiB)
VJŘ 509 (438 KiB)
VJŘ 514 (408 KiB)
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti