Informace občanům k řešení přestupků

Informace občanům k řešení přestupků

 

Obec Otmarov má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu pro agendu přestupků s městem Židlochovice. Záležitosti s tím spojené řeší Odbor vnitřní správy.

Město Židlochovice, odbor vnitřní správy, projednává a rozhoduje zejména přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, proti pořádku  v územní samosprávě a pořádku ve státní správě. Dále projednává a rozhoduje přestupky podle zákona o  ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o obecní policii, zákona o pohřebnictví, zákona o právu shromažďovacím, zákona o obcích, autorského zákona, podle zákona o střetu zájmů, zákona o zbraních a střelivu, školského zákona a další přestupky, které nejsou v kompetenci jiných odborů.

 

V případě, že máte se sousedem jiný spor, můžete se na níže uvedeném kontaktu dotázat, jak v určitém případě správně postupovat.

 

Kontaktní osoba:

 

Bc. Denisa Slavíková, e-mail: denisa.slavikova@zidlochovice.cz , tel. 547 428 740

©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti