Splatnost místních poplatků

Vážení spoluobčané,

na základě informací uvedených níže, upozorňujeme, že nebudou-li uhrazeny poplatky za odpady a psy v termínu, bude obecní úřad nucen vydat platební výměry v případech, kdy byl poplatek uhrazen po termínu splatnosti. 

Tímto vás žádáme o všasné uhrazení všech poplatků.

 

Děkujme za spolupráci.

                                                                                                             

Místní poplatky 2023
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti