Svoz separovaného odpadu - od 1.1.2024

Vážení spoluobčané,

obec Otmarov bude od 1.1.2024 přecházet na systém svozu separovaného odpadu přímo z domácností. Hlavním důvodem přechodu na tento systém je snaha zpomalit každoroční nárůst nákladů na likvidaci odpadů v naší obci a ulehčit zejména starším občanům třídění a ukládání papíru a plastu. V současné době máte ve svých domácnostech jednu nádobu na komunální odpad a vytříděný plast a papír ukládáte na dvou sběrných místech v obci. Díky dotaci, kterou obdržel DSO Cezava, budou do každé domácnosti pořízeny další tři nádoby - na papír, plast a biologický odpad (náklady nad rámec dotace uhradí obec). 

Tyto nádoby budou dodány do obce v přůběhu měsíce června a vzhledem k tomu, že administrativní přechod na nový systém svozu bude trvat 6 měsíců (výběr nové svozové firmy bude probíhat až po 1.7.2023) a obec nemá dostatečné skladovací kapacity na nově pořízené nádoby, budou vám tyto nádoby dodány do domácností také v průběhu měsíce června (nádoby na plast a papír koncem příštího týdne a nádoby na bio odpad v druhé polovině měsíce). Po spuštění nového systému svozu budou výrazně zredukovány kapacity sběrných míst v obci.

Věříme, že nově zavedený systém zpomalí nárůst poplatků v následujících letech a usnadní efektivně a pohodlněji třídit jednotlivé složky odpadu, ktrerý produkují vaše domácnosti.

Bližší a doplňující informace o fungování a přechodu na nový systém svozu odpadů obdržíte v druhé polovině tohoto roku.

 

V případě nejasností či dotazů se s důvěrou obraťte na pracovníky obecního úřadu.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

                                                                                                                                                   VG

Separovaný_svoz
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti