Senior Taxi po půl roce ..... a jede se dál!

Zhodnocení rozjezdu služby Senior TAXI a její provoz v roce 2023

Nová služba Senior TAXI v ORP Židlochovice má za sebou necelý půlrok provozu. Služba se dlouhodobě objevovala v plánech a konceptech některých jednotlivých obcí i celého regionu, ale na její spuštění chyběly finance nebo potřebné administrativní zázemí. Komunitní centrum Židlochovice (KC) proto využilo možnost získání prostředků na start této žádané služby, když se svojí žádostí uspělo v dotačním titulu Ministerstva práce „Obec přátelská seniorům“.

Skutečností, že funguje v rámci celého ORP (obec s rozšířenou působností) Židlochovice, je naše Senior Taxi ojedinělé. Neměli jsme tedy relevantní srovnání, jak podobná služba v podobně velké lokalitě funguje. Cílem v prvním pololetí provozu tak bylo také získat potřebná data o poptávce, průměrné délce cest a z toho vycházející ceně a kapacitě služby. Na základě těchto údajů pak pracovníci KC jednali s jednotlivými obcemi o takové podobě služby, která by byla přijatelná pro všechny obce regionu.

Za KC bych rád poděkoval všem starostům, se kterými jsme měli možnost jednat. Vážím si toho, že jsme se nikde nesetkali s vyloženě zamítavou reakcí. Připomínky z obcí k provozu služby byly vždy věcné, praktické a pomohly nám nastavit většinově akceptovatelný model pravidel služby pro klienty i podmínky spolufinancování obcemi. Od ledna 2023 tak již bude služba financována částečně jednotlivými obcemi, částečně spoluúčastí samotných seniorů a dále z dotací a jiných zdrojů.

Pravidla Senior TAXI od ledna 2023

Jsme rádi, že se nemění rozsah provozu a služba může dále fungovat v rámci celého ORP Židlochovice. Stejně tak zůstává bez omezení účel využití služby. Změna nastává při cestách mimo hranice ORP Židlochovice. Doposud bylo možné si za takovou cestu „připlatit“ v rámci komerčního ceníku TAXI služby. Tyto cesty však byly časově náročné a zabíraly kapacitu pro poptávané cesty v rámci naší ORP. Od ledna 2023 tak bude možné služby využívat pouze v rámci ORP Židlochovice.

Cílovou skupinou zůstávají senioři nad 65 let s trvalým bydlištěm v některé z obcí ORP Židlochovice. Dále budou moci službu využít i držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Zřejmě největší změnou je pak cena jízdného. Ta bude od ledna 2023 vždy 20% z celkové ceny cesty. Např. u cesty dlouhé 1km bude spoluúčast klienta 18 Kč. S každým dalším ujetým kilometrem se pak cena zvyšuje o 6 Kč. Podrobný rozpis cen dle ujeté vzdálenosti naleznete v letáku níže. Nová výše spoluúčasti klientů tak zohledňuje skutečně ujetou vzdálenost a určitou exkluzivitu služby, což byla také důležitá podmínka některých donátorů.

Máme radost, že se služba ukázala potřebná a žádaná. Průměrný věk držitelů průkazek Senior TAXI je 76,2 let, více než 60% z celkového počtu cest má za cíl návštěvu zdravotnických zařízení. Ohlasy od samotných klientů, veřejnosti, ale třeba také od zmíněných zdravotnických zařízení, či sociálních služeb v regionu jsou v drtivé většině pozitivní, k čemuž výrazně přispívá i nesmírně lidský přístup obou našich řidičů, kterým bych chtěl touto cestou také poděkovat. S kolegy z Komunitního centra Židlochovice věříme, že v tomto duchu bude provoz Senior TAXI pokračovat i v roce 2023.

 

S přáním pokojného prožití vánočních svátků

 

Tomáš Klášterecký

Koordinátor rodinné politiky

Komunitní centrum Židlochovice

737 764 112

Senior TAXI 2023 (1)
Senior TAXI 2023 (2)
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti