Zastupitelstvo obce Otmarov pro volební období 2022 - 2026

Dne 19.10. se v sále kulturního domu konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Otmarov.

Pro volební období 2022 - 2026 byli zvoleni:

Starosta obce  - Václav Gregorovič

Místostarostka obce - Petra Brabcová

Předseda finančního výboru - Tomáš Koláček

Předseda kontrolního výboru - Dana Grolichová

Ostatní zastupitelé:

David Koláček

Dominik Holeček

Roman Židlický

20221019_184705
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti