Nárůst intenzity silničního provozu v Otmarově - objízdná trasa

 

 

 

Objízdná trasa přes Otmarov

Z důvodu realizace okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhrad, bude od 2.8.2021 do 30.11.2021 vedena přes obec Otmarov objízná trasa pro dopravu směřující do a z Rajhradu - bližší informace níže.

 Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, aby v době trvání objízdné trasy dbali zvýšené opatrnosti při pohybu po obci. Je předpoklad, že se výrazně zvýší intenzita dopravy v obci. Objízdná trasa je  vedena přes obec Otmarov i přes nesouhlasné stanovisko obce k tomuto stanovení přechodné úpravy provozu.

 

 

 

 

0001
0002
0003
0004
0001
0002
0003
publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti