OZV č. 3/2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3 (1)
OZV č. 3 (2)
OZV č. 3 (3)
OZV č. 3 (4)
OZV č. 3 (5)
OZV č. 3 (6)
publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti