Proč se budou opět zvyšovat poplatky za odpady?

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a tak jako všichni, tak i naše obec vyhodnocuje uplynulé období. Vyhodnocuje se několik oblastí a jednou z nich jsou i náklady na svoz a likvidaci všech odpadů v obci. Jako již několik posledních let, tak i v roce 2020 opět narostly reálné náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z tohoto důvodu bylo opět nutné navýšit poplatek za odpady na rok 2021. Nárůst nákladů na likvidaci odpadů má několik důvodů. Jsou to především nárůst nákladů ze strany svozové služby (např. komunální odpad - nárůst o 28,- Kč bez DPH za poplatníka), která z obce sváží jak komunální, tak tříděný odpad - papír, plast a sklo, nárůst objemu biodpadu a  v neposlední řadě neukázněnost občanů, kteří "třídí" odpad. Toto vše má za následek, že náklady na odpady neustále narůstají! Dle informací od subjektů, pohybujících se v oboru zabývajícím se likvidací odpadů, budou náklady narůstat i v dalších letech a pokud se občané nebudou snažit změnou přístupu k likvidaci a ukládání odpadů nárůst brzdit, tak je otázkou kam až zdražování povede!

I přes zvyšování poplatku v roce 2021 budou náklady na poplatníka opět dotovány z obecního rozpočtu!  

Pro Vaši představu:

V roce 2021 bude obci Otmarov účtováno za vyklopení jednoho kontejneru s plastem či papírem 190,- Kč bez DPH. Při tomto úkonu není rozhodující kolik kg odpadu je v kontejneru. Tzn., že když je v kontejneru 20 kg nebo 200 kg papíru či plastu, tak vždy obec zaplatí 190,- Kč bez DPH za vyklopení. Rozdíl ovšem nastává při výpočtu odměny za třídění odpadu a předání k dalšímu využití. Jestliže z 20 vyklopených kontejnerů odevzdáme 400 kg nebo  4000 kg plastu či papíru, tak následná odměna obci za tříděný odpad se výrazně a liší a tím pádem se pak liší i celkové náklady obce na likvidaci odpadů.

V praxi to znamená, že jestli do kontejneru na plast někdo uloží 5 pytlů plných PET lahví naplněných vzduchem a nebo 15 pytlů se "sešlápnutými" PET lahvemi, tak to má vliv na celkové náklady. Obdobná situace je s papírem. Do kontejneru se vejde např. 6 nerozložených krabic od mikrovlnné trouby a nebo 100 složených krabic od velkoplošných letevizorů. Opět vliv na výslednou odměnu za odevzdaný papír a následně na celkové nálady obce. V poslední době je velice oblíbené ukládát do kontejneru papírové přepavky např. od ovoce, ve kterých si občané nosí domů nákupy z různých obchodních řetězců - samozřejmě v původním stavu - nerozložené.

Výše uvedené nečiní, jak je často argumentováno, pouze kolemjedoucí, kteří využívají volného přístupu ke kontejnerům, ale bohužel ve většině případech místní - mladí, staří, starousedlíci i nově příchozí!

Ve většině případech můžeme být vůbec rádi, že občan dokáže sám správně rozlišit do jaké nádoby daný druh odpadu vlastně umístit (viz foto níže)!

 

Takže pokud se nenaučíme jak správně třídit a ukládat daný druh odpadu, tak v příštích letech budou náklady na likvidaci zbytěčně narůstat a lze očekávat, že se následně budou navyšovat poplatky. K zamyšlení je, jak moc bude schopna obec a zda by vůbec měla tyto náklady dále dotovat, aby poplatky za odpady byly pro občany obce únosné.

 

Z důvodu opakovaného navyšování poplatku, jsme se rozhodli v roce 2021 začít jednání se společností, která řeší likvidaci odpadů v obcích jiným systémem, než na který jsme zvyklí. Snahou bude navyšování poplatků za odpady zpomalit, popřípadě zastavit či v nejlepším případě poplatky snížit. Výsledek by se měl projevit v roce 2022, kdy by se v případě úspěšného vyjednávání změnil v obci Otmarov systém odpadového hospodářství.

 

S přáním všeho nejlepšího a hlavně hodně zdraví v roce 2021

 

                                               

                                                                                                                                                                   Václav Gregorovič

 

 

P.S.: Zůstavejte negativní! :-) 

 

 

 

 

 

 

IMG_20201221_114053_resized_20201221_084409303
IMG_20201221_114059_resized_20201221_084410336
IMG_20201221_114103_resized_20201221_084411232
©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti