Zahájeno podlimitní zadávací řízení na stavbu inženýrských sítí pro lokalitu RD

Formulář CZ02 – Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení předaný dne 08.11.2019 k vyhlášení Otmarov - inženýrské sítě pro lokalitu RD byl dne 11.11.2019 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře F2019-040173 a Evidenčním číslem zakázky Z2019-040173. Toto Evidenční číslo zakázky uvádějte pro navázání všech řádných i opravných formulářů souvisejících s touto zakázkou současně s Kódem pro související formuláře, který je STX22V.

Ćíslo objednávky: 0811-oz.

Formulář je dostupný na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/142638.

 

Uživatelská podpora věstník veřejných zakázek

NESS Czech s.r.o.

Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00, Czech Republic

Tel.: +420 244 026 221 | Fax:+ 420 244 026 200 |

uzivatel@vestnikverejnychzakazek.cz | nesstech.com

©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti