Oprava komunikace v úseku Telnice - Otmarov

Koncem měsíce února byla hejtmanovi JmK zaslána žádost starostů obcí Otmarov a Telnice o opravu komunikace mezi Otmarovem a Telnicí. Minulý týden dorazila odpověď na žádost s vyjádřením k dané situaci. Viz níže.

782_Dopis%20hejtmanovi
783_Dopis%20hejtmanovi%20%282%29
784_Dopis%20od%20hejtmana
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti