Informace pro majitele psů - povinné čipování

 

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) s účinností od 1. ledna 2020 musí být pes označen elektronickým čipem. Aplikaci provádí veterinární lékaři.

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku zvířete. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Osm zjevných výhod čipování:

* zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli (potřebná čtečka čipů - vlastní např. OÚ Telnice),

* při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,

* lepší průkaznost identity psa,

* snadnější monitoring chovu psů,

*lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,

* umožnění kontroly psů při prodeji,

* snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí).

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se aplikace týče, veterináři si za ni účtují cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat http:/www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve nyní plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.        

 

OÚ Otmarov

Zdroj: Šlapanický zpravodaj (upraveno)

©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti