Ukládání tříděného odpadu

 Vážení spoluobčané,

prostory za „hasičkou“ a u přečerpávací stanice u komunikace směrem k Pastvisku nejsou určeny jako sběrný dvůr a slouží výhradně pro potřeby občanů obce Otmarov! Je zde možno ukládat pouze odpady, pro které jsou určeny dané nádoby:

 

Bílý kontejner – sklo bílé

Zelený kontejner – sklo barevné

Modré kontejnery – papír

Žluté kontejnery – plasty

Černá popelnice a modré pytle – drobný kov – např. plechovky (za „hasičkou“)

 

Ostatní zde nezařazený odpad (objemné předměty, elektrospotřebiče a podobné) na toto místo nepatří – je shromažďován vždy na jaře a na podzim během svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Upozorňujeme, že náklady na likvidaci odpadu, který na toto místo nepatří, mohou mít vliv na výši poplatku občanů za svoz komunálního odpadu.

 

                Děkujeme za pochopení                     

 

                                                                         OÚ Otmarov                                                                              

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti