Ukládání tříděného odpadu

 Vážení spoluobčané,

prostory za „hasičkou“ a u přečerpávací stanice u komunikace směrem k Pastvisku nejsou určeny jako sběrný dvůr a slouží výhradně pro potřeby občanů obce Otmarov! Je zde možno ukládat pouze odpady, pro které jsou určeny dané nádoby:

 

Bílý kontejner – sklo bílé

Zelený kontejner – sklo barevné

Modré kontejnery – papír

Žluté kontejnery – plasty

Černá popelnice a modré pytle – drobný kov – např. plechovky (za „hasičkou“)

 

Ostatní zde nezařazený odpad (objemné předměty, elektrospotřebiče a podobné) na toto místo nepatří – je shromažďován vždy na jaře a na podzim během svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Upozorňujeme, že náklady na likvidaci odpadu, který na toto místo nepatří, mohou mít vliv na výši poplatku občanů za svoz komunálního odpadu.

 

                Děkujeme za pochopení                     

 

                                                                         OÚ Otmarov                                                                              

©2006-2024 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti