Usnesení č. 19 z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 27.02.2009 v Otmarově.

 

Usnesení č. 19 z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 27.02.2009 v Otmarově.


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

  1. Program jednání

  2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2009

  3. Provizorní vyřešení k zamezení znečišťování místní komunikace s ohledem na vývoj počasí do 30.05.2009

  4. Výši vodného a stočného pro rok 2009


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

  1. Informaci o vývoji výstavby chodníku od firmy Lega-Inox ke konci obce směr Měnín

  2. Informaci o vývoji instalace ukazatelů rychlosti v obci

  3. Referát o práci zaměstnanců Obecního úřadu

  4. Pozvání na Tradiční setkání s občany v důchodovém věku v pátek 27.02.2009

  5. Stížnost pana Petra Koláčka


 


 


 

Starosta obce Otmarov


 

Jan Florian


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti