Usnesení ZO č. 10 přijaté na VZ ZO 30.11.2007

 

Usnesení ZO č. 10 přijaté na VZ ZO 30.11.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 1) Program 10.VZ ZO Otmarov

2) Zavedení místních vyhlášek

3) Dodatek č.2 ke smlouvě s firmou AVE, CZ

4) Rozpočet DSO Cezava pro rok 2008


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 1) Návrh smlouvy s firmou VAS na provozování kanalizace

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • návrh úpravy rozpočtu obce Otmarov pro rok 2008

  • řešení poplatku za žáka, navštěvujícího školu v Chrlicích

  • kontrolu Usnesení č. 9

  • připomínky z řad občanů – p. Josefa Kordíka-ukládání posečené trávy „Na Rybníku“

  • p. Laterbacha-umístění odpadkového koše do čekárny zastávky „Otmarov-chaloupka“

  • p. Jana Kaplana-stížnost na řidiče autobusu č. 002413

  • p. Josefa Koláčka- zřídit obecní bilboard


 


 


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P. Vítězslav Hrdý, p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,59 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti