Usnesení ZO č. 9 přijaté na VZ ZO 29.10.2007

 

Usnesení ZO č. 9 přijaté na VZ ZO 29.10.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

  1. Program jednání ZO

  2. Rozpočtové opatření č. 6

  3. Ustavení inventarizační komise

  4. Rozpočtový výhled pro roky 2008-2017

5) Podíl poplatku na zbudování ČOV Telnice obci Sokolnice

6) Zadání projektové dokumentace extravilánu obce


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1 ) Návrh rozpočtu pro rok 2008

2 ) Změna účetní k datu 01.11.2007

3 ) Řešení problému napojení ke kanalizaci mnž. Tinzlových

4 ) Předložený návrh na úpravu obecních vyhlášek

5 ) Stížnost na hluk

6 ) Předložený návrh na zřízení solární elektrárny

7 ) Kontrolu Usnesení č. 8

8 ) Připomínky občanů v diskuzi :

- p. František Grolich-odpad na skládce

- p. Motal- dobudování asfaltu před vjezdem, plné kontejnery „u Legy“

- p. Josef Koláček- umístění autobusové čekárny

- p. Pavel Minařík- vybudování přístřešku zastávky u Obecního domu směr Měnín


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

p. Marek Lízal p. Jan Kaplan


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,10 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti