Usnesení ZO č. 8 přijaté na VZ ZO 17.09.2007

 

Usnesení ZO č. 8 přijaté na VZ ZO 17.09.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 1. Program jednání ZO

 2. Rozpočtové opatření č. 5

 3. Zřízení úvěru u KB, a.s. ve výši 2 380 000,- Kč

 4. Souhlas se zástavou obecního majetku v návaznosti na dotaci JMK a v souvislosti se zřízením úvěru u KB, a.s. a podepsáním dvou kusů blankosměnek.


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

      1. Zprávu o výstavbě kanalizace

      2. Nově zřízené místo pro tříděný odpad

      3. Kontrolu usnesení č. 7


 


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný, místostarosta


 


 

Zápis ověřili : P. Fatima Klimešová, p. Luděk Klimeš


 

Začátek : 18,00 hod. , konec 19,20 hod.


 


 

Starosta obce Otmarov : Jan Florian


 


 

Vyvěšeno : 18.09.2007 Sňato:


 


 


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti