Usnesení ZO č. 7 přijaté na VZ ZO 20.08.2007

 

Usnesení ZO č. 7 přijaté na VZ ZO 20.08.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

  1. Rozpočtové opatření č. 4

  2. Náhradu škody na smrku p. Stanislava Motala, způsobenou při budování kanalizace ve výši 3 560,- Kč a to s ohledem na finanční situaci obce

     3. Schvaluje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 sb. o obcích v platném znění, záměr obce Otmarov zastavit nemovitost a to    budovu č.p. 56 a parcelu č. 44 v obci a k.ú. Otmarov, okres Brno-venkov za účelem zástavního práva v souvislosti s úvěrem od Komerční banky ,a.s., brno, Kobližná 3.

     4.Návrh rozpočtového výhledu na 10 let

     5.Program rozvoje venkova


 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

  1. Postup prací při výstavbě kanalizace a způsob jejího dofinancování

  2. Nabídku firmy ECO – COM a zřízení nového sběrného místa

  3. Představení kronikáře p. Luďka Klimeše

  4. Návrh informační tabule pro dodavatele stavebníků firmy GOLD REAL

  5. Kontrolu Usnesení č. 6

  6. Připomínku p. Miroslava Kordíka na zastřešení prostoru autobusové zastávky před Obecním úřadem směr Měnín

 

     Zapsal : Rudolf Konečný, místostarosta


 


 

     Zápis ověřili : p.Miroslav Kordík a p.Jan Kaplan


 

     Začátek : 18,00 hod. , konec 19,28 hod.


 


 

     Starosta obce Otmarov : Jan Florian


 


 

     Vyvěšeno : 22.08.2007 Sňato:


 


 


 

 


 


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti