Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 5, konaného dne 14.5.2007

 

Usnesení ZO č. 5 přijaté na VZ ZO 14.05.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

   1. Rozpočtové opatření č.2

   2. Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad

   3. Smlouvu s JMP č.j. 192 / 2007 ze dne 23.04.2007 – přeložka plynu před Obecním úřadem

   4. Seznámení s podáním žádosti o navýšení dotace JMK na prováděné dílo Otmarov – kanalizace

   5. Zprávu o provedené kontrole finančního výboru. Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru

   6. Kontrolu plnění usnesení z posledního veřejného zasedání

 

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1)Postup prací a řešené problémy při pokračující výstavbě kanalizace

2)AVE CZ – nabídku zmíněné firmy o poskytnutí finanční jistiny ve výši 80 000,- Kč

3)Návrh řešení nepřiměřené rychlosti jízdy na místní komunikaci zřízením retardéru –

p.Krejčí

4)Náměty občanů do Programu rozvoje venkova v horizontu 10-ti let

5)Generel zeleně v intravilánu obce

6)Jmenování osoby kronikáře obce, který převezme kroniku obce a bude pokračovat v jejím vedení


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. P.Zdeňka Koláčková, p. Vlaďka Tinzlová


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,46 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 17.05.2007 Sňato :


 


 


 


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti