Usnesení ZO č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne 17.11.2006

 

Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 Měnín


 


 

Usnesení ZO č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov

konaného dne 17.11.2006


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

   1. Program ustavujícího zasedání

   2. V souladu s § 84, odst.1, písm. 1) Zákona o obcích:

Volbu starosty : starostou obce na období 2006 – 2010 byl zvolen šesti hlasy

pan Florian Jan, narozen 7.12.1961, r.č. 611207/0624, bydliště Otmarov 37

Volbu místostarosty: místostarostou obce na období 2006 – 2010 byl zvolen

šesti hlasy pan Konečný Rudolf, narozen 28.2.1946, r.č. 460228/454, bydliště

Otmarov 38.


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

   1. Zprávu o regulérnosti voleb do ZO

   2. Složení slibu všech sedmi členů nového Zastupitelstva podle § 69, odst.2 Zákona o obcích


 


 


 

Starosta Florian Jan Místostarosta Konečný Rudolf

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti