Usnesení ZO č. 16 přijaté na VZ ZO 01.09.2008

 

Usnesení ZO č. 16 přijaté na VZ ZO 01.09.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2)Rozpočtové opatření č. 4 a 5


 


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

  1. Informaci starosty obce o dokončení a uvedení do provozu přečerpávací stanice pro domy č.p. 22 a 32

  2. Informaci starosty obce o nutnosti zahájit práce na rozpočtu obce pro rok 2009

  3. Připomínky občanů :

    - P. Škrob žádá stanovisko Zastupitelstva obce k problematice řešení pozemků a příkopy před novostavbami

    - P. Josef Koláček požaduje intervenci ZO na p. Karla Bednáře, bydlištěm Měnín č. 218 kvůli zanedbanému pozemku mezi domy p. Čechové a p. Mazánka

 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. Rostislav Bednář a Václav Gregorovič


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19.35 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno: 03.09.2008

Sňato :

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti