Usnesení ZO č. 17 přijaté na VZ ZO Otmarov 27.10.2008

 

Usnesení ZO č. 17 přijaté na VZ ZO Otmarov 27.10.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

1) Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

2) Rozpočtové opatření č. 6

3) Návrh rozpočtu pro rok 2009

4)Vyjádření k výstavbě skladovací haly v areálu firmy LEGA-INOX

5) Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření do výše 50 000 Kč


 


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

  1. Informaci o navýšení ceny za svoz odpadů pro rok 2009
  2. Vstup nové firmy, která se chce zabývat svozem odpadů
  3. Možný prodej požárního vozidla
  4. Žádost o provozování dětského kina v prostorách Společenského domu v Otmarově
  5. Úvahu o zavedení obecně-platné vyhlášky o spalování


 


 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

                                Vítězslav Hrdý                          Fatima Klimešová


 


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,02 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 


 

Vyvěšeno: 29.10.2008

Sňato :

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti