Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 14, konaného dne 26.5.2008

 

Usnesení z VZ ZO č. 14 přijaté na VZ ZO 26.05.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 14. veřejného zasedání ZO.

2. Závěrečný účet obce Otmarov za rok 2007

3. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2007

4.Uzavírání smluv obce s občany o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v soukromých pozemcích za minimální symbolickou cenu, kterou dovoluje zákon.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


 

  1. Zadání projektové dokumentace na chodníky v části obce

  2. Projednání stížnosti manželů Motalových

  3. Připomínky z řad občanů

4.1. Nekázeň při ukládání stavebního odpadu do stavebního kontejneru v obci

4.2. Stadium budování přečerpávací stanice odpadních vod – Tinzlovi

4.3. Telefonická stížnost na praskliny domu č. 39, údajně při budování kanalizace

4.4. Informaci o konání schůzky stavebníků v lokalitě GOLD-REAL dne 24.05.2008

4.5. Připomínku p. Václava Gregoroviče na znovu se opakující nadměrný hluk z domu majitele p. Janečka, kde již byla kontrolním výborem provedena kontrola dne 11.02.2008

4.6. Stížnost p. Josefa Koláčka na p. Miloslavu Mangerovou, která podle pana stěžovatele vypouští odpadní vodu z domu do obecního příkopu a zápachem obtěžuje ostatní obyvatele obce a to i přes vybudovanou a funkční kanalizaci.

4.7. Žádost p. Jana Kaplana o umístění informační tabule, která upozorní na zákaz volného pohybu psů v lokalitě Pastvisko

4.8. Žádost p. Pavla Minaříka na znovuotevření problému nadměrné rychlosti v obci a umístění měřiče rychlosti

  1. Kontrolu Usnesení č. 13 z VZ ZO dne 31.03.2008

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Rostislav Bednář                     p. Pavel Minařík


 

Zapsal : Rudolf Konečný


 


 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,25hodin


 


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 28.05.2008                                                            Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti