Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 3, konaného dne 22.1.2007

 

Usnesení ZO č. 3 přijaté na VZ ZO 22.01.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání

2. Rozpočet pro rok 2007

3. Dodatek ke smlouvě 24/2006/1

    1. Smlouvu s fy SYNETIX pro rok 2007

    2. Smlouvu o dílo 255 807 Otmarov-kanalizace/kanalizační přípojky

    3. Smlouvu o dílo 256 407 Otmarov-kanalizace/autorský dozor

4. Výsledek inventarizace ke dni 31.12.2006


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Seznámení členů Zastupitelstva obce s výsledky inventarizace

2. Plnění připomínek občanů z posledního jednání [ stížnost p. Winklera,

stížnost na zaplevelení pozemku před domem č.5]

3. Plnění programu rozvoje venkova

4. Zvážení zřízení půjčky

5. Uspořádání „Dne pro důchodce“

6. Žádost o vykácení stromů v areálu fy LEGA INOX

7. Připomínky občanů v diskuzi:

- P.Gregorovič V. – nedodržování přestupní kázně řidičů dopravního systému

- P. Minařík P. – opatření proti překračování povolené rychlosti v obci

- P. Klimešová – přemístění vývěsní tabule, znečišťování dětského hřiště, Spalování odpadu

- P. Tichý – Žufan – nepovolené pálení odpadu, nebezpečné topoly podél fy LEGA INOX

P. Koláček J. – dotaz, v jakém stadiu je dohoda mezi Gold Real a obcí Otmarov a mezi obcí Sokolnice a obcí Otmarov, zařadit jako bod programu kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.


 


 

Zápis ověřili Doležal František a Koláček Josef


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek : 18,00, konec 20,25 hod.


 


 


 

Starosta obce Otmarov :


 

Vyvěšeno : Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti