Usnesení č. 26 přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010

 

Usnesení č. 26
 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 


 

  • Rozpočtové opatření č. 11

  • Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření bez omezení do konce mandátu

  • Zajištění požární ochrany obce

  • Uzavření Smlouvy o pojištění obce s pojišťovnou GENERALI

  • Výši vodného a stočného pro rok 2010

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 

Pavel Minařík                                       Rostislav Bednář

 

Zapsal: Rudolf Konečný
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 03.03.2010
 

Sňato:


 


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti