Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 26, konaného dne 22. 2. 2010

 

Usnesení č. 26
 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 22. 02. 2010
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 


 

  • Rozpočtové opatření č. 11

  • Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření bez omezení do konce mandátu

  • Zajištění požární ochrany obce

  • Uzavření Smlouvy o pojištění obce s pojišťovnou GENERALI

  • Výši vodného a stočného pro rok 2010

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.
 

Pavel Minařík                                       Rostislav Bednář

 

Zapsal: Rudolf Konečný
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 19.20 hodin
 

Podepsán: starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 03.03.2010
 

Sňato:


 


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti