Usnesení č. 24 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 26.10.2009

 

Usnesení č. 24 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 26.10.2009
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

  1. Program veřejného zasedání

  2. Rozpočtové opatření č. 07 / 2009

  3. Rozhodnutí a podmínky poskytnutí dotace Czech Point

  4. Žádost o dotaci na rok 2010

  5. Zřízení věcného břemene mezi obcí Otmarov a firmou Eeika

  6. Pronájem zasedací místnosti Hasičského domu s příslušenstvím

  7. Projekt domu p. Karla Bednáře

  8. Složení inventarizační komise

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

  1. Pronájem Společenského domu p. Šamanovi na den 10.11.2009

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

P. Rostislav Bednář                                                         Pavel Minařík

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 20,05 hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian

Vyvěšeno : 31.10.2009


Sňato :


 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti