OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otmarov

OZV č. 1.2015 - systém odpady (1)
OZV č. 1.2015 - systém odpady (2)
OZV č. 1.2015 - systém odpady (3)
publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti