Nabídka:
E.on - Upozornění

E.on žádá vlastníky a uživatele pozemků na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona  a dle platných norem žádají o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.