Nabídka:
Sběr použitého kuchyňského oleje

Označená nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje a ostatních tuků je umístěna v
prostoru za "hasičkou". Viz foto níže