Nabídka:
Žádost o zákaz tranzitní dopravy na silnici II/380 - blízké okolí obce Otmarov

DSO Region Cezava odeslal 28.11.2019 žádost na JMK ve věci zákazu tranzitní dopravy na silnici II/380. Znění viz text níže.

Současně přiložen také záznam z jednání na JMK, na kterém došlo ze strany Policie ČR k připuštění změny názoru na řešení dopravy na této komunikaci. 

 

Protože se daná problematika týká i naší obce, je Otmarov jednou z obcí, které tuto žádost podpořily. Na mapce (viz níže) znázorněny obce, které se k této žádosti připojily.