Nabídka:
Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 1/2005

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci...

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č.2/2005

Obec Otmarov na základě zastupitelstva obce dne 25.11.2005 podle § 29, odst. 1, písm.o)  bod 1 Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3,...

Obecně závazná vyhláška obce Otmarov č. 4 / 2007

Zastupitelstvo obce Otmarov na svém 22. veřejném zasedání dne 27.07.2009 v usnesení z tohoto zasedání přijalo změnu v obecně závazné vyhlášce č. 4 / 2007 o...

OZV 2/2008 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

OZV 2/2008...

OZV 2/2011 o spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích

OZV 2/2011...

OZV 3/2011 o volném pohybu psů na veřejném prostranství

OZV 3/2011...

OZV 2/2012 o místním poplatku ze psů

psi 2/2012...

OZV 3/2012 o poplatcích za užívání veřejného prostranství

poplatky 3/2012...

OZV č. 1/2015 Třídění odpadů

Třídění odpadů...

OZV č. 2/2015 Poplatek za svoz KO

Poplatky 2016...

Nařízení obce Tržní řád

Tržní řád Příloha k tržnímu řádu...