Volba prezidenta republiky 2023 II. kolo - místo a konání voleb

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY II. kolo se bude konat ve volebním okrsku č. 1 v sále Kulturního domu, Otmarov 56 a to: ve dnech

27.01.2023 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 28. ledna 2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad (tel. 547 229 360) a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi (tel. 737 672 151) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti