PROGRAM ROZVOJE OBCE OTMAROV - dotazník „Jak se žije v Otmarově“

 

 

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE OTMAROV

Dotazník „Jak se žije v Otmarově“

 

 

Vážení občané obce Otmarov,

zastupitelstvo naší obce rozhodlo o pořízení „Programu rozvoje obce Otmarov“ na období do roku 2022-2027. Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, které by měly vést k jejich dosažení.

Aby bylo možné smysluplný a vyvážený program rozvoje obce vypracovat, je nutná aktivní účast všech obyvatel. Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v podobě vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit své názory na život v naší obci. Dotazník Vám bude v nejbližších dnech doručen do Vaší poštovní schránky.

Jedná se o dotazník anonymní. Také Vás chci požádat, abyste dotazník vyplňovali individuálně, každý sám za sebe, nikoliv jeden společný dotazník za celou domácnost.

Níže naleznete podrobné pokyny ohledně tohoto dotazníku, který můžete vyplnit jak v papírové podobě, tak i na internetu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do poštovní schránky umístěné na obecním úřadě nebo přímo v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, a to do 11. 6. 2021.

Děkuji jménem zpracovatelů za čas, který vyplnění dotazníku věnujete, těšíme se na Vaše názory.

 

S pozdravem

 

 

 

Václav Gregorovič

starosta obce Otmarov

 


 

Pokyny pro zpracování dotazníku:

Každý respondent vyplňuje dotazník sám za sebe, individuálně.
Unikátní kód (pětimístné číslo) v záhlaví dotazníků není možné spojit s danou osobou, slouží pouze jako ověřovací nástroj proti úmyslnému zneužití dotazníkového šetření.
Dotazník má možnost vyplnit každá osoba žijící v Otmarově starší patnácti let.
Dotazník se skládá z otázek, při kterých můžete vybírat své odpovědi z navržených možností formou zatrhnutí odpovědi a z otázek otevřených, u kterých máte možnost vypsat Váš názor či komentář k dané oblasti.
Dotazník vyplňujte postupně, některé otázky na sebe navazují.
Vyplněný dotazník máte možnost odevzdat do poštovní schránky umístěné na obecním úřadě nebo přímo v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.
Máte také možnost vyplnit dotazník elektronicky na stránkách obce přímo pod odkazem: 

https://forms.gle/By5SPQamugX1wzMt6

 

Pro elektronické vyplnění je nutné zadat unikátní kód uvedený na tištěném dotazníku, který jste obdrželi.
Vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 11. 6. 2021.

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti