Zápis do mateřské školy Měnín pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PŘEDZAPSAT SE MŮŽETE OD 7.4.2021 DO 14.5.2021 NA www.elektronickypredzapis.cz.

ŘÁDNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT OD 2.5.2021 DO 16.5.2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

K ZÁPISU JE TŘEBA DOLOŽIT TYTO DOKUMENTY:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ:

ke stažení na webových stránkách školy – www.skolka.menin.cz

vyplnit a vytisknout si ji můžete ze stránek www.elektronickypredzapis.cz

po předchozí domluvě si ji můžete vyzvednout v MŠ

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ

podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které budu ve školním roce 2021/2022 plnit povinné předškolní vzdělávání.

Očkování se dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na Žádosti o přijetí do MŠ.

3. RODNÝ LIST DÍTĚTE

- kopii rodného listu

 

VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE MOŽNÉ PŘEDAT:

do datové schránky školy – ureknrq

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!)

poštou

osobním podáním po předchozí rezervaci času na www.elektronickypredzapis.cz

 

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

o přijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení na základě podání žádosti. V souladu s § 67 odst.2 č.500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na dveřích u hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ (www.skolka.menin.cz) a to nejpozději

 

9.6.2020 po dobu nejméně 15 dnů.

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely vám bude registrační číslo zasláno e-mailovou adresou, datovou schránkou nebo SMS zprávou.

 

 

V případě rozhodnutí o nepřijetí Vám bude rozhodnutí doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou zveřejněna na www.materska.skola@menin.cz

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti