OZV č. 1/1999

Obecně závazná vyhláška obce Otmarova č. 1/99 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

OZV č. 1.1999 - daň z nem.
publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti