Platba poplatků v roce 2021

Poplatky pro rok 2021

 

Poplatek za komunální odpad a poplatek za psy na rok 2021 je možno uhradit

od  01.02.2021 do 31.05.2021

 

Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku činí 630,00 Kč/osoba/rok.
Poplatek hradí všichni občané přihlášení k trvalému pobytu a cizinci. Taktéž občané užívající nemovitost v obci k rekreaci, vlastníci nemovitosti v obci.
Občané mohou uhradit poplatky v hotovosti v kanceláři OÚ Otmarov nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

- číslo účtu: 12327641/0100

- variabilní symbol:  1340xxx  (xxx číslo popisné)  vzor: 1340144, 1340012

- do textu pro příjemce uveďte jména osob, za které je poplatek hrazen

 

Poplatek za psa

Výše poplatku činí:  50,- Kč/za psa/rok.

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč/za rok/psa

Poplatek za psa hradí majitel s trvalým pobytem. Občané mohou uhradit poplatky v hotovosti v kanceláři OÚ Otmarov nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

- číslo účtu: 12327641/0100

- variabilní symbol: 1341xxx  (xxx číslo popisné)

- do textu prosím uveďte jméno vlastníka psa

 

 

Žádáme občany, kteří nemají uhrazené poplatky z minulých let, aby tak bezodkladně učinili!!!

Děkujeme

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti