Vznik regionální značky - Brněnsko

MAS Slavkovské bojiště chystá regionální značku

MAS Slavkovské bojiště s MAS okolo Brna připravuje vznik regionální značky s pracovním názvem BRNĚNSKO. Značka bude zařazena do rodiny Asociace regionálních značek, která má v ČR dlouholetou tradici a patří do ní již 27 značek. V rámci přípravy zavedení značky jsou plánované dvě setkání ve spolupráci s Asociací. První setkání se bude konat 5. listopadu do 16 hodin v Tišnově. Hlavním cílem setkání bude představení principů regionální značky zájemcům z řad potenciálních držitelů značky.

Co je regionální značka?

Regionální značkou se označují řemeslné výrobky, potraviny a zemědělské produkty, přírodní produkty a zážitky spjaté s regionem. Regionální značku získávají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region, tradice, kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Proto se zavádějí regionální značky pro místní produkty jako jedna z možností podpory místní ekonomiky. Zákazník, který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt splňuje standardy regionálního značení.

Kdo může regionální značku obdržet?

Regionální značka může být udělena tradičnímu i novému výrobku, který splní stanovená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Regionální produkt musí mít původ v regionu, splňovat kvalitu, nepoškozovat životní prostředí a mít jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu.

Jaké výhody má regionální značka?

Regionální značka pomáhá výrobcům a provozovatelům služeb v reklamě a propagaci, s odbytem jejich produktů a se zvýšením prestiže výrobků a služeb v tuzemsku i v zahraničí. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. Propagace značky probíhá například formou článků, tiskových zpráv, letáků, katalogů výrobků, sezónních novin nebo společných stánků pro jarmarky a prodejních míst v regionu.

RZ_leták_page-0001
publikační systém: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti