Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 28, konaného dne 28.6.2010

 

Usnesení č. 28 

přijaté na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmarov dne 28.06.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

  1. Program jednání

  2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

  3. Ukončení smlouvy na odvoz odpadů v obci s firmou AVE CZ

  4. Uzavření spolupráce s firmou KTS EKOLOGIE

  5. Rozpočtová opatření č. 04/2010 a 05/2010

  6. Výběr firmy DURIT, s.r.o. vytvořením zpevněné plochy za Hasičským domem

  7. Počet Zastupitelů obce do voleb do Obecního Zastupitelstva pro období 2010-2014 na 7 (sedm)

  8. Rozsah práce a odměnu pro správce areálu Pastvisko

  9. Správce areálu Pastvisko pana Zdeňka Gregoroviče, bytem Otmarov č.7

  10. Pronajmout část nebytových prostor Hasičského domu za účelem provozování restaurace paní Janě Navrátilové, bytem Popovice 39, za částku 570,- Kč/m2/rok

 

Ověřovatelé zápisu: vlastnoručně stvrdili správnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.

 

Václav Gregorovič                            Vítězslav Hrdý

Zapsal : Rudolf Konečn 

Podepsán : starosta obce Jan Florian

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec: 20,10 hodin

Vyvěšeno : 30.06.2010

Sňato :


 


 


 


 


 


 


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti