Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 25, konaného dne 21.12.2009

 

Usnesení č. 25


 

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 21.12.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

 1. Program veřejného zasedání

 2. Pronájem části Hasičského domu

 3. Rozpočtové opatření č. 08 / 2009

 4. Rozpočtové opatření č. 09 / 2009

 5. Rozpočtové opatření č. 10 / 2009

 6. Návrh rozpočtu pro rok 2010

 7. Cenu za svoz odpadu pro rok 2010

 8. Stanovení cen energií v pronajímaných objektech

 9. Vyřazení obecního mobilního telefonu


 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


 

 1. Problematiku používání sklenic pro nápoje

 2. Poděkování občanům za jejich iniciativu při odklízení sněhu z chodníků v majetku obce


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Fatima Klimešová


 

P.Vítězslav Hrdý


 

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 19,50 hodin


 


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 23.12.2009


 

Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti