Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 22, konaného dne 27.7.2009

 

Usnesení č. 22

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 27.07.2009


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009

  2. Změnu obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v bodě rozmezí zákazu spalování – nově od 01.07. - 15.08.

  3. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“

  4. Prominout mimořádně poplatek za pronájem vodní plochy Provozního a sociálního objektu „Pastvisko“ p. Jiřímu Vychodilovi a to na 1 (jednu) akci v roce 2009


 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 

  1. Návrh na zrušení usnesení o pronájmu rybníka č. 27/2005 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý Pavel Minařík

 

Zapsal : Rudolf Konečný


 

Začátek veřejného zasedání 18,05 hodin Konec : 20,23 hodin


 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 29.07.2009

Sňato :


 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti