Usnesení z veřejné schůze ZO č.2 konané 11.12.2006:

 

Usnesení z veřejné schůze ZO č.2 konané 11.12.2006:


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:


 

1 Program jednání

2 Pravidla rozpočtového provizoria dle návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Ustavení výboru finančního ve složení: předseda Minařík Pavel, členové Bednář Rostislav, Koláček Josef

Ustavení výboru kontrolního ve složení: předseda Gregorovi Václav,, členové Hrdý Vítězslav, Klimešová Fatima

3 Jednací řád obce pro příští volební období

4 Výsledek inventarizace obce ke dni 30.11.2006

5 Výši poplatku za odpady a způsob placení

6 Rozpočtové opatření č.6

7 Návrh rozpočtu pro rok 2007

8 Zrušení členství v DSO Židlochovicko

9 Používání soukromého vozidla pro služební cesty

10 Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření do 10 000,-

11 Odměny zastupitelům pro rok 2007


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1 Připomínku p. Winklera k vyřešení odtoku vody za jeho parcelou


 

Ověřovatelé zápisu : Klimešová Fatima, Kordík Miroslav


 

Zapsal : Bednář Rostislav


 

Starosta obce : Jan Florian, v.r.


 


 

Vyvěšeno: 12.12.2006


 

Sňato:

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti