Usnesení č. 15 ze dne 10.7.2008

 


 


 


 

Obec Otmarov Usnesení č. 15

Otmarov 56, 664 57 Měnín z veřejného zasedání ZO Otmarov 10.7..2008
 


 

Usnesení ZO č. 15 přijaté na VZ ZO 10.7.2008
 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 


 

    1)Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce

    2)Rozpočtové opatření č. 3


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)Napojení manželů Podlipných na stávající plynovod

2)Zahájení stavby rodinného domku manželů Fišerových


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1)Dotaz paní Nové na podmínky změny územního plánu obce Otmarov

2)připomínky občanů: Volný pohyb psů v obci

Výlepová plocha

Skládka stavebního materiálu

Údržba příkopů

Třídění odpadů (kontejner)
 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce. Fatima Klimešová Pavel Minařík
 

Zapsal : Rostislav Bednář
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19.30 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno: 11.7.2008

Sňato :

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti