Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov č. 4, konaného dne 19.3.2007

 

Usnesení ZO č. 4 přijaté na VZ ZO 19.03.2007


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání

2. Rozpočtové opatření č. 1 / 2007

3. Žádosti o kácení stromů : 3.1. Fy Lega

3.2. P. Melová Soňa

3.3. P. Kiršová Marie [ č.p. 10 ]

4. Úpravu Směrnice č.7 o cestovních náhradách

5. Zřízení úvěru na dofinancování kanalizace

6. Nesouhlasné stanovisko k výstavbě RD fy Mátl / Bula na parcele 261/4

 


 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 

1. Zprávu o výsledku auditu za rok 2006

2. Zprávu o postupu prací na kanalizaci

3. Závěrečný účet za rok 2006

4. Připomínky občanů v diskuzi:

P. Tinzlová – požaduje umístit na silniční komunikaci směrem od Rajhradic dopravní značku omezující rychlost jízdy

P. Doležalová – požaduje podat stížnost na řidiče linky 514, nedodržující dopravní kázeň při přestupu z linky 509 v uzlu Rajhradice-váha

P. Tinzlová – požaduje přijmout opatření k omezení rychlosti jízdy po místní silniční komunikaci

P. Koláček Josef – požaduje o zařazení kontroly plnění usnesení z minulé schůze OZ

P. Klimešová – poukazuje na nutnost kontroly při vývozu stavebního materiálu do obecního kontejneru


 


 

Zápis ověřili Kaplan Jan a Koláček Josef


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek : 18,00, konec 19,27 hod.


 


 


 

Starosta obce Otmarov :


 

Vyvěšeno : 21.03.2007 Sňato :

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti