Usnesení č. 23 přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 31.08.2009

Usnesení č. 23

přijaté na Veřejném zasedání zastupitelstva obce Otmarov dne 31.08.2009
 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

  • Program jednání

  • Rozpočtové opatření č. 6

  • Výběr firmy Czech Point – p. Miroslava Všetičku

  • Projekt „Jižní Morava – Království Komety“


 

 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

Vítězslav Hrdý                                         Fatima Klimešová

 

Zapsal : Rostislav Bednář
 

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,00 hodin
 

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian
 

Vyvěšeno : 07.09.2009 

Sňato :

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti