Usnesení č.13 z VZ ZO dne 31.03.2008

 

Usnesení z VZ ZO č. 13 přijaté na VZ ZO 31.03.2008


 


 

Zastupitelstvo obce schvaluje :


 

1. Program jednání 13. veřejného zasedání ZO.

2. Obecní vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Otmarov.

3. Odkanalizování domů č. 22 a 32 a s tím související výběr dodavatele přečerpávací stanice, kterou se stala firma WILO.

4.Rozpočtové opatření č. 01 / 2008.

5. Způsob úpravy chodníku před č.p. 8.

6.Částku 50,. Kč za běžný metr uloženého VN kabelu na obecním pozemku 285/1.

7. Projekt firmy LEGA na náhradní výsadbu stromů dle rozhodnutí č.j. 126/07 a 129/07.

8. Výši vodného pro rok 2008 ve výši 26,- Kč na občana bez DPH.

 


 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 

1. Žádost jednatele firmy GOLD REAL p. Šmatery vydávat jednotlivým stavebníkům GOLD REALu potvrzení o převzetí komunikace po jejím vybudování a kolaudaci.

 


 

Ověřovatelé zápisu : vlastnoručně stvrdili platnost a úplnost pořízeného zápisu o veřejném jednání Zastupitelstva obce.


 

P. Vítězslav Hrdý                        p. Václav Gregorovič


 

Zapsal : Rudolf Konečný

Začátek veřejného zasedání 18,00 hodin Konec : 19,40hodin

Podepsán : starosta obce Otmarov p. Jan Florian


 

Vyvěšeno : 02.04.2008

Sňato :


 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otmarov, prohlášení o přístupnosti